logo-new

 2019-11-15 13:39:00   คนึงนิจ


Responsive image
Responsive image
Responsive image

ในบทความนี้ จึงรวบรวมปัญหาของนักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอในหนังสือพิมพ์กำแพงแดง ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

Responsive image

อาคารสถานที่

ในระหว่างปีพ.ศ.2550-2551 ทางมหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารสถานที่หลายแห่ง เช่น โรงยิม ตึกกองพัฒนานักศึกษา โรงอาหาร รวมทั้งตึก 56 ซึ่งเป็นตึกเรียนของสาขานิเทศศาสตร์ ทั้งหมดเพื่อเป็นการปรับปรุงแทนอาคารเก่าที่ทรุดโทรม และเพื่อเป็นการรองรับจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นในอนาคต

แต่ทว่าในช่วงระหว่างก่อสร้างใช้ระยะเวลานาน ทำให้มีบทความหรือคอลัมน์ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน อาทิ การย้ายไปเรียนที่ตึกใกล้เคียง และความกังวลว่าอาคารจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดที่วางไว้

เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลที่ปัญหาอาคารสถานที่นำเสนอมากที่สุด อาจจะมาจากในขณะนั้นมีการออกหนังสือพิมพ์มากเป็นพิเศษ (ปีพ.ศ. 2550 3 ฉบับ และปีพ.ศ.2551 2 ฉบับ) ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารพอดี

Responsive image

การมั่วสุม

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่-การมั่วสุม ทางมหาวิทยาลัยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายครั้งดังที่เห็นในนโยบายต่าง ๆ เช่น บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สถานที่ราชการ หักคะแนนความประพฤติ จำกัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ด้วย “ตู้สูบบุหรี่” แต่ทั้งหมดกลับล้มเหลว ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังคงเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน