logo-new

 2019-11-15 13:39:00   คนึงนิจ


Responsive image
Responsive image
Responsive image

จากซีรีส์เรื่อง รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ในฉากหนึ่งที่หมอเป้ง หนึ่งในตัวละครหลัก มีรอยแผลผุพองที่ริมฝีปาก สาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อย และความเครียดสะสม ทำให้เกิดอาการป่วยที่มีชื่อโรคว่า “เริม” ทำให้เราได้รู้ว่า โรคเริมนั้น เป็นโรคที่หลาย ๆ คนยังมีความเข้าใจผิดว่า เกิดขึ้นได้จากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วโรคเริมนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน ในวันนี้สุนันทานิวส์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเริม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจโรคนี้มากยิ่งขึ้น!

Responsive image

จากซีรีส์เรื่อง รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ในฉากหนึ่งที่หมอเป้ง หนึ่งในตัวละครหลัก มีรอยแผลผุพองที่ริมฝีปาก สาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อย และความเครียดสะสม ทำให้เกิดอาการป่วยที่มีชื่อโรคว่า “เริม” ทำให้เราได้รู้ว่า โรคเริมนั้น เป็นโรคที่หลาย ๆ คนยังมีความเข้าใจผิดว่า เกิดขึ้นได้จากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วโรคเริมนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน ในวันนี้สุนันทานิวส์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเริม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจโรคนี้มากยิ่งขึ้น!

Responsive image

จากซีรีส์เรื่อง รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ในฉากหนึ่งที่หมอเป้ง หนึ่งในตัวละครหลัก มีรอยแผลผุพองที่ริมฝีปาก สาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อย และความเครียดสะสม ทำให้เกิดอาการป่วยที่มีชื่อโรคว่า “เริม” ทำให้เราได้รู้ว่า โรคเริมนั้น เป็นโรคที่หลาย ๆ คนยังมีความเข้าใจผิดว่า เกิดขึ้นได้จากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วโรคเริมนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน ในวันนี้สุนันทานิวส์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเริม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจโรคนี้มากยิ่งขึ้น!