logo-new
"กินเจ" 9 วัน 9 คืน สุขภาพดี ถือศีลอิ่มบุญ ไม่อ้วน ไม่โทรม

ใครว่า "กินเจ" แล้วอ้วน แพทย์แนะ 9 เมนูอิ่มบุญไม่จำเจ รับเทศกาล "กินเจ 2562" พร้อมหลักปฏิบัติตัวทางกายและใจ อาหารต้องห้าม ตัวร้ายควรเลี่ยง

นายเศรษฐพงษ์ จงสงวน สถาปนิกและอาจารย์ นักวิชาการอิสระด้านศาสนาและวัฒนธรรมจีน กล่าวถึงหลักปฏิบัติในการ "กินเจ" ในสมัยจีนโบราณ คำว่า "เจ" หมายถึงการงดเว้น คือ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ งดเว้นการฟังดนตรี ไม่ทำความชั่ว เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้าไปในจีน

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาแล้ว คำว่า "เจ" จึงถูกให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการ "ถือศีล" เมื่อความเชื่อเหล่านี้มาหลอมรวมกัน ภายหลังการกินเจ จึงหมายถึงการงดเว้นสิ่งที่ชั่ว งดเว้นเนื้อสัตว์ เหมือนเป็นการขัดเกลาตัวเองทั้งทางกายและใจ รวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดด้วย

สำหรับข้อห้ามในการกินเจ โดยหลักแล้วคือ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งผักมีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ได้แก่ หัวหอม ต้นหอม, กระเทียม, กุยช่าย, หลักเกียว และ หิงคุ์ เนื่องจากพุทธศาสนานิกายมหายานมีหลัก "โพธิสัตว์ศีล" คือ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ และพืชที่มีกลิ่นฉุน 

อาจารย์เศรษฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงกินเจนั้น คนบางกลุ่มงดรับประทาน "ไข่,นม,น้ำผึ้ง" ทั้งที่จริงแล้วไม่มีข้อห้ามในพุทธศาสนานิกายมหายาน ถ้าไม่เป็นการฆ่าสัตว์ให้ตาย ก็ไม่ใช่เรื่องเข้มงวด แต่สาเหตุที่คนไม่นิยมรับประทานกัน เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มาจากสัตว์ รวมไปถึงการไม่รับประทานอาหารรสจัด เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพื้นฐานการรับประทานอาหารของคนรุ่นเก่า แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่า "อาหารเจ" ถูกปรุงให้มีรสชาติหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากอาหารไทย ถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใด

ข่าวแนะนำ